Salgsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. https://www.texbab.com

1. Avtalen

Forbrukerlovgivningen er ufravikelig, med mindre det avtales gunstigere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven, jf. Forbrukerkjøpsloven (fkjl.) § 3 og angrerettloven (angrl.) § 3.

Avtalen består i utgangspunktet av de opplysninger som kjøperen får i bestillingsløsningen, samt disse standardvilkårene. Standardvilkårene kan fravikes til gunst for forbruker dersom dette avtales i en direkte korrespondanse mellom kjøper og selger. I tilfeller hvor avtalen ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Angrerettloven § 8 lister opp opplysninger som avtalen under enhver omstendighet skal inneholde, og opplysninger kjøperen har krav på å få før en avtale inngås. Selger må selv undersøke om ytterligere opplysningskrav følger av øvrig lovgivning enn det som er behandlet i denne veiledningen.

Individuelle informasjonskrav angående selve varen og ulike alternativer gitt av selger, slik som levering,  må fremkomme i bestillingsløsningen.

2. Partner

Selger er texbab, Orgnr: 928 257 045 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Eksempel:

Det gis informasjon om prisen på varen (inkludert mva., miljøgebyr og andre avgifter) og fraktkostnader i bestillingsløsningen. Dette summeres i et totalbeløp som kjøper skal betale.

Dersom den næringsdrivende unnlater å opplyse om tilleggskostnader til varen eller tjenesten, f.eks. frakt, slipper forbrukeren å betale disse kostnadene. For abonnementsavtaler som betales med et fast beløp skal både den samlede pris per avregningsperiode og de samlede månedlige kostnadene opplyses.

4. Bestilling og levering

Alle bestillinger gjøres på https://www.texbab.com ved å velge produktet(e) du ønsker å kjøpe. Du må da velge om du vil ha bestillingen din levert så raskt som mulig, hente Produktet selv (Pick-Up) eller om du ønsker å forhåndsbestilling. En forhåndsbestilling kan gjøres maksimalt (90) dager i forveien. Hver fullført bestilling bekreftes på e-post eller SMS. Vi tar det eksplisitte forbehold om at et produkt kan være utsolgt på tidspunktet for bestillingen, i så fall kan bestillingen kanselleres, helt eller delvis, og du vil bli refundert tilsvarende.

5. Avtaleinngåelsen

Når en avtale inngås på internett og forplikter for- brukeren til å betale, skal den næringsdrivende tydelig og i fremhevet form gjøre forbrukeren oppmerksom på opplysninger som fastsatt i angrerettloven § 8 første ledd bokstav a, e og n umiddelbart før forbrukeren foretar bestillingen, jf. angrl. § 16 første ledd. Disse opplysningene er varens viktigste egenskaper, totalprisen og dersom det inngås en abonnementsavtale skal det foreligge opplysninger om vilkårene for å si opp avtalen.

I praksis betyr dette at opplysningene skal presen- teres på en slik måte at forbrukeren i bestillings- løsningen kan se og lese dem uten å måtte foreta en aktiv handling, eksempelvis klikke for å åpne et nytt vindu med opplysninger eller scrolle nedover på siden for å få tilgang til opplysningene. Opplys- ningene skal derfor frem gå så nær bestillingsknappen og med en slik tekststørrelse at forbrukeren ikke kan unngå å få med seg opplysningene. Det bør heller ikke være noen annen tekst mellom bestillings- knappen og opplysningene som skal gis, slik at det er en risiko for at forbrukeren ikke får dette med seg.

Produkter med allmenkjente egenskaper kan selges uten nærmere opplysninger om varens viktigste egenskaper. Kjøper skal få opplysninger som anses relevante og av nødvendig betydning for kjøpsbeslutningen.

6. Betaling

  • Kortbetaling – Akseptert av Visa, MasterCard og Maestro.
  • Vipps – Betaling med Vipps gjort gjennom mobilnummer og verifisering av mobilbank ID.
  • Betale i kasse – Betaler ved henting i butikk med kontant, kortbetaling og gavekort.

6. Klager og reklamasjonsrett

Reklamasjon må sendes skriftlig innen 6 timer etter varene er mottatt.
Når du mottar din ordre, er det viktig å sjekke varene for skader eller defekter. Skulle varen være skadet eller ødelagt, kan du kontakte oss via e-post: gregorygitata7@gmail.com eller på vår Live chat.

7. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at texbab lagrer og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. texbab vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under lov, har du behov, kan du en gang i året få innsyn i den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Returer og refusjoner

Hvis det er noe galt med bestillingen, må du gi oss beskjed innen rimelig tid etter at du oppdaget det eller burde ha oppdaget det. Ideelt sett bør du kontakte oss innen syv dager. Siste frist for å klage er to år etter at du tok bestillingen i din besittelse. De norske forbrukervernlovene om risikooverføring, feilmeldinger og sanksjoner angående forsinkelser gjelder for privatkunder som etter gjeldende lovgiving defineres som forbrukere.

Refusjoner utføres innen 14 dager etter at vi har blitt varslet.

Kontakt kundeservice hvis du har noen spørsmål eller klager angående bestillingen

10. Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre slike Logg inn eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

11. Lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene.

12. Catering, Matservering bestilling

a) Depositum og bekreftelse av bestilling For å bekrefte din matserveringsbestilling kreves et depositum på 50%. Depositumet må betales når du legger inn bestillingen. Dette depositumet fungerer som ditt engasjement for bestillingen og er ikke refunderbart, bortsett fra som beskrevet i avbestillingsreglene nedenfor. Bestillingen din vil først bli ansett som bekreftet etter mottak av depositumet på 50%.

b) Sluttbetaling De resterende 50% av det totale bestillingsbeløpet må betales senest tre (3) dager før den planlagte produksjons- og leveringsdatoen. Manglende betaling av den gjenværende saldoen innen denne tidsrammen kan føre til kansellering av bestillingen uten refusjon eller dekning.

c) Avbestillingsregler Kunder kan kansellere matserveringsbestillingen uten straff opptil tre (3) dager før den planlagte produksjonsdatoen. For å kansellere bestillingen din, vennligst gi oss beskjed skriftlig via e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Ved vellykket avbestilling innenfor den angitte tidsrammen, vil depositumet på 50% bli refundert i sin helhet.

Hvis en avbestillingsforespørsel mottas mindre enn tre (3) dager før den planlagte produksjonsdatoen, vil kunden miste depositumet på 50% og ingen refusjon eller dekning vil bli gitt.

d) Endringer i bestillinger Eventuelle endringer i en eksisterende bestilling må forespørres skriftlig via e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme forespørselen din, men vi kan ikke garantere at endringer kan gjøres, spesielt hvis forespørselen blir gjort innen tre (3) dager etter den planlagte produksjonsdatoen. I slike tilfeller kan det påløpe ekstra gebyrer.

Ved å legge inn en bestilling med vår matserveringstjeneste, godtar du å overholde vilkårene og betingelsene fastsatt i denne retningslinjen. Vi forbeholder oss retten til å endre denne retningslinjen når som helst uten forvarsel. Det er kundens ansvar å gjennomgå nettstedets brukervilkår regelmessig for å holde seg informert om eventuelle endringer.

Trenger hjelp?

Kontakte oss via e-post: gregorygitata7@gmail.com eller på vår Live chat.